مقابله با روند صعودی مصرف و عرضه ی سیگار و قلیان در استان نیازمند هم افزایی بیشتر بین دستگاه های مرتبط است
مقابله با روند صعودی مصرف و عرضه ی سیگار و قلیان در استان نیازمند هم افزایی بیشتر بین دستگاه های مرتبط است
خزر: دکتر اسماعیل نورصالحی در جلسه ی هم اندیشی با موضوع مقابله با روند صعودی مصرف دخانیات در استان که با حضور کارشناسان گروه های بهداشت خانواده، بهداشت روان، بهداشت محیط و کار و آموزش سلامت و گسترش در معاونت بهداشتی تشکیل شد، بر هم افزایی و همکاری بین بخشی دستگاه های مرتبط در راستای مقابله با مصرف دخانیات و افزایش آن تاکید کرد.

به گزارش خزرآنلاین، سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه با بیان اینکه آگاهی بخشی به مردم درباره ی مضرات مصرف سیگار و قلیان از اهمیت ویژه ای برخوردار است اظهار کرد: با اینهمه علاوه بر آگاهی بخشی باید بتوانیم با همکاری دستگاه های مرتبط در سطح استان نسبت به مقابله با روند رو به رشد مصرف دخانیات، اقدامات اجرایی لازم را انجام دهیم.

 وی افزود: مصرف سیگار و قلیان علاوه بر اینکه اسیب های بسیاری برای سلامت فرد و اطرافیان ان دارد بلکه از لحاظ اقتصادی هم هزینه ی مازادی را بر خانوارها تحمیل می کند.

 دکتر نورصالحی روند رو به افزایش مصرف سیگار و قلیان توسط جوانان و نوجوانان را نگران کننده برشمرد و گفت: باید برای بهبود این وضعیت با همکاری های مستمر و جدی بین دستگاه های مرتبط اقدامات اجرایی انجام داد زیرا سلامت آینده سازان کشور با مصرف بی رویه ی سیگار و قلیان به شدت تهدید می شود.

 وی تصریح کرد: باید بتوانیم با آگاهی بخشی به خانواده ها و نسل جوان و همینطور اقدامات جدی در خصوص مصرف دخانیات و عرضه ی آن در مراکز عمومی و مختلف، نسبت به روند صعودی مصرف آن در سطح استان اقدام کنیم.

 در ادامه ی این نشست هم اندیشی، هر یک از کارشناسان گروه های مختلف حوزه ی بهداشت دانشگاه، راهکارهایی برای اجرایی کردن اهداف موردنظر ارائه کردند.