مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان به مشکلات وانتقادات مردمی پاسخ داد
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان به مشکلات وانتقادات مردمی پاسخ داد
خزر: محمد تقی مهدیزاده مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان دوشنبه هفتم آذرماه ۱۴۰۱ با حضور در محل سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت به مشکلات و انتقادات مردمی پاسخ داد.

به گزارش خزرآنلاین، محمد تقی مهدیزاده مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان دوشنبه هفتم آذرماه ۱۴۰۱ با حضور در محل سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت به مشکلات و انتقادات مردمی پاسخ داد.

در راستای اجرای نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد مبنی بر استفاده از سامانه فوق بعنوان یکی از ابزارهای دولت الکترونیک در جهت پاسخگویی بر خط مدیران دستگاههای اجرایی ، طبق برنامه زمانبندی شده در تاریخ هفتم آذر ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۴۵ لغایت : ۱۳:۴۵ ،محمد تقی مهدیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان با حضور در محل سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت به مشکلات و انتقادات مردمی پاسخ داد.

    

میانگین امتیازات ۵ از ۵
۰/۵ (۰ نظر)