محکومیت میلیاردی شهروند رشتی برای قاچاق اسپیلت
محکومیت میلیاردی شهروند رشتی برای قاچاق اسپیلت
خزر: فردی به جرم نگهداری و فروش ۶۴ دستگاه اسپیلت خارجی قاچاق،به پرداخت بیش از ۳ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد.

به گزارش خزرآنلاین، مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت:بازرسان اداره صمت استان ، ۶۴ دستگاه اسپیلت خارجی را در بازرسی از یک انبار در رشت کشف و ضبط کردند که پس از تهیه گزارش،به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.

مرتضی امینی با اشاره به احضار متهم به شعبه تعزیرات حکومتی و شنیدن دفاعیات وی،افزود:مسئول شعبه اتهام این شخص را اثبات کرده و وی را به پرداخت ۳ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی به صندوق دولت محکوم کرد که این حکم اجرا شد.