مازیار صفایی با ۵ رای شهردار جدید رودسر شد
مازیار صفایی با ۵ رای شهردار جدید رودسر شد
خزر: در دومین جلسه شورای شهر از بین ۱۰ گزینه مطرح شده، بانظر شورا دو گزینه جهت ارایه برنامه ها در دفتر شورای اسلامی شهر رودسر حضور پیدا کرده که پس از ارایه برنامه ها و رای گیری مهندس مازیار صفایی به عنوان شهردار رودسر انتخاب شد.

به گزارش خزرآنلاین، مازیار صفایی با ۵ رای اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار رودسر شد.

در دومین جلسه شورای شهر از بین ۱۰ گزینه مطرح شده، بانظر شورا دو گزینه جهت ارایه برنامه ها در دفتر شورای اسلامی شهر رودسر حضور پیدا کرده که پس از ارایه برنامه ها و رای گیری مهندس مازیار صفایی به عنوان شهردار رودسر انتخاب شد.

در این جلسه ناصر رنجبر نتوانست رأی شورای شهر را کسب کند.

مازیارصفایی در کارنامه خود شهرداری رضوانشهر را داراست و یک رودسری است.