لایروبی نهر اصلی منشعب از رودخانه کیارود به منظور پیشگیری از آبگرفتگی
لایروبی نهر اصلی منشعب از رودخانه کیارود به منظور پیشگیری از آبگرفتگی
خزر: لایروبی نهر اصلی منشعب از رودخانه كیارود به منظور پیشگیری از آبگرفتگی توسط شهرداری رودسر انجام شد.

۰/۵ (۰ نظر)