علت واقعی استعفای شهردار رشت چیست؟
علت واقعی استعفای شهردار رشت چیست؟
خزر: سیدمحمد احمدی که کمتر از یک سال قبل به عنوان شهردار رشت انتخاب شده و توانسته بود در این مدت آرامش نسبی را در شهرداری حاکم کند، به یک باره با بهانه کلیشه ای مشکلات شخصی از سمت خود استعفا داد.

به گزارش خزرآنلاین، انتشار خبر استعفای شهردار رشت آن هم مدت کوتاهی پس از ابقای او توسط شورای ششم، شوک بزرگی بود که دیروز بر بدنه شهرداری رشت وارد شد.

سیدمحمد احمدی که کمتر از یک سال قبل به عنوان شهردار رشت انتخاب شده و توانسته بود در این مدت آرامش نسبی را در شهرداری حاکم کند، به یک باره با بهانه کلیشه ای مشکلات شخصی از سمت خود استعفا داد.

علت این اقدام شهردار رشت به خصوص متوسل شدن او به بهانه تکراری بیماری و مشکلات شخصی برای استعفا از کرسی شهرداری رشت، تا حد زیادی غیرقابل قبول به نظر می رسید به نحوی که بسیاری از فعالان اجتماعی و مجازی، علت اصلی استعفای شهردار را فشار فراوان یکی دو عضو شورا برای انتصاب نزدیکان خود بر مناصب حساس شهرداری دانستند.

ادعایی که با شنیده های اخیر مبنی بر فشار بر شهردار رشت برای انتصاب یک فالوده فروش به عنوان شهردار منطقه یا فامیل یکی از اعضای شورا به عنوان کارشناس ارشد در سازمانی مهم مطابقت دارد.

 هر چه که هست، دو نکته مهم در این میان وجود دارد: نخست اینکه این فشارها و سهم خواهی ها نه از طرف تمام اعضای شورا، بلکه از جانب یکی دو عضو شورا وارد شده و دوم اینکه شهردار رشت بر خلاف بسیاری از اسلاف پیشین خود حاضر به حفظ کرسی به هر قیمتی نبوده است.