طی یک ماه آینده امور مربوط به نیروهای ایثارگر خاتمه می یابد
طی یک ماه آینده امور مربوط به نیروهای ایثارگر خاتمه می یابد
خزر: تبدیل وضعیت ایثارگران بر اساس قانون در ماه آتی بطور کامل انجام می شود و به اتمام می رسد.

به گزارش خزرآنلاین، بهمن داراب زاده مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان  در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران گفت:  حدود ۸۰ درصد ایثارگرانی که حائز شرایط برای تبدیل وضعیت  بودند، کارشان انجام شده و احکام تعداد زیادی صادر شده و احکام تعدادی نیز در شرف صدور می باشد.
وی افزود: وقفه موجود بخاطر این است که بعضی از ایثارگران درآوردن مدارک خود بطور یکجا عمل نکردند و طی یک ماه آینده تغییر وضعیت تمامی ایثارگران به اتمام می رسد.

داراب زاده گفت: تعداد عزیزان ایثارگر در شرکت برق منطقه ای گیلان که مشمول قانون می شوند ۱۱۷ نفر است، ۸۲ نفر احکامشان صادر شده، ۷ نفر در فرایند بررسی و اخذ تاییدیه قرار دارند و ۲۸ نفر دیگر هم در مراحل فرایند گزینشی می باشند.

وی افزود: ۲۶ نفر از نیروهای ایثارگر مربوط به شرکت های طرف قرارداد با شرکت برق هستند که امور ۱۸ نفر از آنها انجام شده و ۸ نفر نیز در حال انجام است که در آینده به ما ملحق شده و مشغول کار خواهند شد.