جلسه شورای شهر انزلی لغو شد!
جلسه شورای شهر انزلی لغو شد!
خزر: گفتنی است برخی رسانه ها از محمدعلی ثابت قدم، رضا رسولی، امیر رضی زاده و برخی چهره های دیگر به عنوان گزینه های محتمل تصدی بر شهرداری انزلی نام برده اند.

به گزارش خزرآنلاین، در حالی که قرار بود امروز جلسه شورای شهر انزلی با موضوع انتخاب شهردار در محل این شورا تشکیل شود، این جلسه به علت غیبت سه عضو شورا (خانم نصیری و آقایان مرتضوی و صفری) لغو شد تا سرنوشت شهرداری انزلی دوباره به اما و اگرها کشیده شود!

گفتنی است برخی رسانه ها از محمدعلی ثابت قدم، رضا رسولی، امیر رضی زاده و برخی چهره های دیگر به عنوان گزینه های محتمل تصدی بر شهرداری انزلی نام برده اند.