شهردار پرحاشیه به دنبال تصدی بر شهرداری انزلی!
شهردار پرحاشیه به دنبال تصدی بر شهرداری انزلی!
خزر: شنیده ها حکایت از طرح نام یکی از شهرداران اسبق و پرحاشیه برای تصدی بر شهرداری انزلی دارد.

به گزارش خزرآنلاین، شنیده ها حکایت از طرح نام یکی از شهرداران اسبق و پرحاشیه برای تصدی بر شهرداری انزلی دارد.

 گفته می شود رایزنی هایی برای تصدی این فرد بر راس شهرداری انزلی صورت گرفته است.

این در حالی است که این شهردار پرحاشیه، پس از عزل، بارها سابقه بازداشت و زندانی شدن به علت محکومیت های مالی را دارد.

در دوران مسئولیت این فرد بود که لابی گری و انتخاب پیمانکاران نورچشمی در پروژه های شهری به اوج رسید.