احمد دنیامالی و نقش او در انتخاب شهردار انزلی!
احمد دنیامالی و نقش او در انتخاب شهردار انزلی!
خزر: انتخاب شهردار انزلی به کلاف پیچیده ای تبدیل شده و تقریبا هر روز از گزینه جدیدی رونمایی می شود.

به گزارش خزرآنلاین، انتخاب شهردار انزلی به کلاف پیچیده ای تبدیل شده و تقریبا هر روز از گزینه جدیدی رونمایی می شود.

از محمدعلی ثابت قدم گرفته تا رضا رسولی و امیر رضی زاده، نام هایی هستند که به اذعان رسانه ها، احتمال تصدی شان بر شهرداری انزلی وجود دارد.

با این حال، برخی ادعا میکنند یکی از عوامل نقش آفرین در انتخاب شهردار انزلی، حمایت یا عدم حمایت نماینده شهرستان است تا آن جا که نظر مثبت دنیامالی می تواند راه دور و دراز جلوس بر کرسی شهرداری انزلی را تا حد زیادی هموار کند.

شاید به همین علت است که شایعات تایید نشده ای از حمایت دنیامالی از یک کاندیدای خاص در فضای مجازی منتشر شده است. حرف و حدیث هایی که سکوت دنیامالی هم بر ابهام آن افزوده است.

هر چه که هست انتخاب شهردار، وظیفه ای است که قانون بر عهده اعضای شورا قرار داده و هر نوع فرمانبرداری کورکورانه، تضعیف جایگاه پارلمان محلی شورا خواهد بود.