آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه شبکه آبرسانی شهر چاف و چمخاله
آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه شبکه آبرسانی شهر چاف و چمخاله
خزر: عملیات اجرایی طرح توسعه شبکه آبرسانی شهر چاف و چمخاله به طول 3 هزار و 800 متر آغاز شد.

به گزارش خزرآنلاین، عملیات اجرایی طرح توسعه شبکه آبرسانی شهر چاف و چمخاله به طول ۳ هزار و ۸۰۰ متر آغاز شد.  مدیر امور آبفای شهرستان لنگرود گفت: با بهره برداری از این طرح، فشار آب شرب ۶ هزار مشترک روستاهای پلت کله، خالکیاسر، پاپکیاده حسین آباد و شهر چاف و چمخاله تقویت می شود.

آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه شبکه آبرسانی شهر چاف و چمخاله

حامد حسن نژاد، اعتبار اجرای این طرح را ۶ میلیارد تومان ذکر کرد.