سرنوشت شهردار رشت؛ استیضاح، ابقا یا استعفا؟!
سرنوشت شهردار رشت؛ استیضاح، ابقا یا استعفا؟!
خزر: سرنوشت شهرداری این روزها به آرای شورانشینان وابسته است. آیا به علوی فرصتی برای ابقا خواهند داد یا با استیضاح وی و تعیین سرپرست از میان احتمالا مجتبی دانا یا ناصر عطایی، شهردار جدیدی را به رشتوندان معرفی خواهند کرد؟! سوالی که پاسخش به زودی مشخص خواهد شد.

به گزارش خزرآنلاین، پس از طرح سوال ۹ عضو شورا از شهردار رشت، بازار شایعات داغ است و اگرچه آخرین تحلیل ها حکایت از استیضاح علوی طی روزهای آتی دارد اما گمانه زنی های رسانه ای در خصوص آن چه رقم خواهد خورد، متفاوت است. پرواضح است که تنها گذر زمان نشان خواهد داد که سرنوشت طرح سوال از شهردار رشت به کجا ختم خواهد شد و گمانه زنی های رسانه ای صرفا به بررسی برخی احتمالات ممکن در خلال این استیضاح خواهد پرداخت.

 نخستین و محتمل ترین حالت، استیضاح و برکناری علوی است. در این حالت گفته می شود علوی با رای حداقل ۸ عضو شورا، استیضاح و احتمالا رکورددار کوتاه ترین عمر شهرداران در تاریخ رشت خواهد شد. این در حالی است که گفته می شود ممکن است تعداد آرای استیضاح علوی حتی به بیش از این مقدار هم صعود کند!

 دومین حالت، باقی ماندن علوی بر کرسی شهرداری با جلب نظر مثبت اعضای شوراست. حالا این جلب نظر مثبت ممکن است با ارائه پاسخ های قانع کننده باشد یا احتمالا با انتصاب برخی افراد منتسب به اعضای شورا در بعضی مناصب حساس! مثل انتصاب فرد منتسب به یکی از اعضای شورا بر ریاست سازمان سیما و منظر! اگرچه بعید است علوی برای باقی ماندن در راس شهرداری رشت، دست به این انتحار سیاسی زده و بینا را به عنوان مدیری که مدت زمان زیادی از حضورش در راس این سازمان نمی گذرد، کنار بگذارد و از این طریق مهر تاییدی بر فرضیه “ماندن به هر قیمتی” بزند!

 سومین و عجیب ترین حالت، عبور علوی از استیضاح و باقی ماندن وی بر کرسی شهرداری رشت است اما نه برای مدت طولانی بلکه فقط تا وقتی که مقدمات تصدی اش بر منصبی به مراتب بالاتر از جایگاه فعلی آماده شود. منصبی همانند مدیرعاملی منطقه آزاد انزلی! بالاخره دو طرح سوال آن هم با امضاهای فراوان و به فاصله نزدیک از هم، حکایت از پایه های لرزان مدیریتی دارد و حتی اگر علوی بتواند این استیضاح را پشت سر بگذارد، باز هم خللی بر تصور شکننده بودن مدیریتش در شهرداری رشت وارد نخواهد شد. تصوری که ممکن است مانع از تبعیت مدیران پایین دستی از فرامین وی شود. در چنین حالتی، شهرداری رشت برای علوی جوان، صرفا فرصتی برای حذف نشدن از سپهر سیاسی استان تا فراهم کردن مقدمات تصدی بر منصب جدید است و بعد از آن هم استعفا!

سرنوشت شهرداری این روزها به آرای شورانشینان وابسته است. آیا به علوی فرصتی برای ابقا خواهند داد یا با استیضاح وی و تعیین سرپرست از میان احتمالا مجتبی دانا یا ناصر عطایی، شهردار جدیدی را به رشتوندان معرفی خواهند کرد؟! سوالی که پاسخش به زودی مشخص خواهد شد.