زیست موفق در فضای مجازی نیازمند بکارگیری قواعد خاصی است
زیست موفق در فضای مجازی نیازمند بکارگیری قواعد خاصی است
خزر: مدیر آموزش و پرورش شهرستان خمام گفت: هر گونه زیست موفق در فضای مجازی، نیازمند پذیرش و بکارگیری قواعد، الزامات و پیش نیازهای خاص این فضا می باشد.

به گزارش خززآنلاین، فاطمه میرزا نژاد در حاشیه سی و ششمین اجلاس روسای آموزش و پرورش کشور با اشاره به محور عدالت تربیتی و تامین نصیب برابر آموزشی با تاکید بر زیست بوم جدید و آماده سازی مدارس برای ایفای وظیفه در سال تحصیلی آینده، خاطر نشان کرد: انسان توانایی آن را دارد که در مواجهه با تغییرات اجتناب ناپذیر حیات در کره خاکی که ناشی از ماهیت عالم کثرت است، با استفاده از خرد جمعی شیوه های همسان سازی خود را در زیست بوم جدید کشف کند و تهدید تغییرات را به فرصت تبدیل نماید. بی شک این تغییرات صرفا مادی نبوده و چالش های زندگی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از اهمیت بیشتری در جهت گیری های تمدن بشری دارد. 

وی در ادامه افزود: با نگاهی به اسناد بالادستی به ویژه سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش، در می یابیم که در کشور ما همواره انتظار می رود نظام آموزش و پرورش تربیت محور باشد و مطابق مبانی نظری تحول بنیادین، می توان گفت در راستای تحقق؛ نتیجه جریان تربیت در جامعه اسلامی، هدف کلی این جریان عبارت است از؛ آمادگی مربیان برای تحقق آگاهانه و مراتبی از حیات طیبه در همه ابعاد و از سوی دیگر، این آمادگی در صورتی محقق خواهد شد که همه مولفه ها و ابعاد هویت مربیان به شکلی یکپارچه در راستای شکل گیری جامعه صالح و پیشرفت مداوم آن بر اساس نظام معیار اسلامی تکوین و به طور پیوسته تعالی یابد.

   مدیر آموزش و پرورش شهرستان خمام با بیان اینکه در عصری که تعاملات اجتماعی از شکل حضوری فاصله گرفته و بیشتر کنش ها و واکنش های ضروری اجتماعی در فضای مجازی انجام می شود، تصریح کرد: ابتدا باید پذیرفت هر گونه زیست موفق در فضای مجازی ، نیازمند پذیرش و بکارگیری قواعد، الزامات و پیش نیازهای خاص این فضا می باشد . بنابراین آموزش و پرورش می بایست تمهیدات لازم جهت استفاده از فناوری های جدید در فضای مجازی را برای تمامی دانش آموزان فراهم آورد تا در صورت نیاز، تمامی دانش آموزان این مرز و بوم بتوانند از شرایط یکسان برای آموزش بهرمند گردند.