آیین تنفیذ سیزدهمین دوره‌ ریاست جمهوری اسلامی ایران
آیین تنفیذ سیزدهمین دوره‌ ریاست جمهوری اسلامی ایران
خزر: مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری صبح امروز (سه‌شنبه) در حسینیه‌ی امام خمینی (ره) برگزار شد و رهبر معظم انقلاب اسلامی با تنفیذ رأی ملت، جناب حجّت‌‌الاسلام آقای سیّدابراهیم رئیسی را به عنوان ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب کردند.

آیین تنفیذ سیزدهمین دوره‌ ریاست جمهوری اسلامی ایران

آیین تنفیذ سیزدهمین دوره‌ ریاست جمهوری اسلامی ایران

آیین تنفیذ سیزدهمین دوره‌ ریاست جمهوری اسلامی ایران

آیین تنفیذ سیزدهمین دوره‌ ریاست جمهوری اسلامی ایران

آیین تنفیذ سیزدهمین دوره‌ ریاست جمهوری اسلامی ایران

آیین تنفیذ سیزدهمین دوره‌ ریاست جمهوری اسلامی ایران

آیین تنفیذ سیزدهمین دوره‌ ریاست جمهوری اسلامی ایران

آیین تنفیذ سیزدهمین دوره‌ ریاست جمهوری اسلامی ایران

آیین تنفیذ سیزدهمین دوره‌ ریاست جمهوری اسلامی ایران

آیین تنفیذ سیزدهمین دوره‌ ریاست جمهوری اسلامی ایران

آیین تنفیذ سیزدهمین دوره‌ ریاست جمهوری اسلامی ایران

آیین تنفیذ سیزدهمین دوره‌ ریاست جمهوری اسلامی ایران

آیین تنفیذ سیزدهمین دوره‌ ریاست جمهوری اسلامی ایران