رودسری گزینی؛ سکه ای که دو رو دارد!
رودسری گزینی؛ سکه ای که دو رو دارد!
خزر: با این حال، اگر استاندار واقعا هوس بهارستان در سر داشته باشد، ارائه چهره ای از عباسی که او را فردی علاقمند به همشهری هایش و پایبند به رشد آنان نشان می دهد، می تواند بهترین کمک برای پیروزی او در انتخابات آتی مجلس باشد. به خصوص که عباسی توانسته از نخستین موج تغییر استانداران به سلامت عبور کند و لذا تاکید بر رودسری گزینی های او بعید است پایه های مدیریتی وی را بلرزاند.

به گزارش خزرآنلاین، اخیرا برخی رسانه ها، با انتشار حکمی خبر از انتصاب یک رودسری دیگر در استانداری گیلان داده اند. بنا بر آن چه این رسانه ها نوشته اند، الیاس آقاجانی با حکم استاندار گیلان به عنوان معاون برنامه ریزی، دفتر برنامه ریزی بودجه و تحول اداری منصوب شده است. در این خبر آمده است که آقاجانی اصالتا اهل روستای ماچیان بخش کلاچای شهرستان رودسر می‌باشد.

فارغ از صحت و سقم این خبر، ادعای رودسری گزینی های استاندار گیلان و نگاه ویژه او به حوزه انتخابیه اش در گذشته، همواره یکی از نقاط قابل تامل در بررسی عملکرد عباسی پس از حضور در راس استانداری گیلان بوده است. به خصوص که برخی صاحب نظران با اشاره به این انتصابات، ریشه آن را در برنامه احتمالی استاندار گیلان برای حضور مجدد در بهارستان از این حوزه انتخابیه می دانند. اگرچه معاون سیاسی استاندار گیلان از اساس منکر وجود چنین نگاهی است.

با این حال، اگر استاندار واقعا هوس بهارستان در سر داشته باشد، ارائه چهره ای از عباسی که او را فردی علاقمند به همشهری هایش و پایبند به رشد آنان نشان می دهد، می تواند بهترین کمک برای پیروزی او در انتخابات آتی مجلس باشد. به خصوص که عباسی توانسته از نخستین موج تغییر استانداران به سلامت عبور کند و لذا تاکید بر رودسری گزینی های او بعید است پایه های مدیریتی وی را بلرزاند.

با این وصف، به نظر می رسد عباسی در صورت کاندیداتوری در انتخابات آتی مجلس از حوزه انتخابیه رودسر و املش، کار سختی را در پیش نداشته و می بایست از هم اکنون بیشترین شانس را برای پیروزی اش در انتخابات آتی مجلس قائل بود. اتفاقی که اگر رخ دهد، یحتمل شاهد مهاجرت تیم عباسی از استانداری گیلان به دفتر نماینده رودسر و املش در مجلس دوازدهم خواهیم بود.

البته تحقق این پیش بینی، منوط به آن است که صلاحیت عباسی از سوی شورای نگهبان، احراز شود. موضوعی که عملکرد فعلی عباسی در استانداری گیلان، ممکن است بی تاثیر در آن نباشد. به خصوص که یکی از مهمترین محورهای انتقاد از عباسی در بیانیه اخیر تشکل های اصولگرایی، محروم ماندن نیروهای انقلابی و وابستگی برخی مدیران منصوب شده به دولت پیشین بوده است‌. تا آن جا که در این بیانیه، ضمن اشاره به مخالفت های عباسی با انتصاب سرپرست پیشین دانشگاه علوم پزشکی که فردی ارزشی قلمداد شده، سیستم تصمیم ساز دولت در گیلان، در امتداد دولت سوم روحانی دانسته شده است!

با این تفاسیر باید گفت ادعای رودسری گزینی های استاندار گیلان اگر مترادف با محرومیت نیروهای جوان انقلابی از مناصب مدیریتی تفسیر شود، ممکن است تبعاتی را برای استاندار گیلان در صورت کاندیداتوری اش در انتخابات آتی مجلس به همراه داشته باشد. تبعاتی که شاید به عباسی فرصت استفاده از ظرفیت هایی که در رودسر فراهم کرده، را ندهد!

میانگین امتیازات ۴ از ۵
۰/۵ (۰ نظر)