دوره مدیریت بیماران ترومایی(PHTM) در مرکز مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد
دوره مدیریت بیماران ترومایی(PHTM) در مرکز مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد
خزر: دوره مدیریت بیماران ترومایی(PHTM) ویژه کارکنان فوریت های پزشکی در مرکز مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد.

به گزارش خزرآنلاین، دوره مدیریت بیماران ترومایی (PHTM) با حضور ۱۸ تن از کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان به  منظور ارتقاء سطح علمی و عملی کارکنان فوریت های پزشکی به مدت دو روز دوشنبه و سه شنبه ( ۲۴ و ۲۵ مرداد ماه سال جاری ) در مرکز مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد.