دهمین جلسه کمیته پیک سایی و بهینه سازی مصرف با حضور اعضا برگزار شد
دهمین جلسه کمیته پیک سایی و بهینه سازی مصرف با حضور اعضا برگزار شد
خزر: دهمین کمیته پیک سایی و بهینه سازی مصرف با حضور محمدتقی مهدیزاده مدیرعامل و جمعی از معاونین و مدیران شرکت توزیع برق گیلان بمنظور برنامه ریزی و تشریح اقدامات گذر از پیک تابستان برگزار شد.

به گزارش خزرآنلاین، این جلسه با دستورکار ارائه گزارش اقدامات طرح های پیک سایی و گزارش اجرای مصوبات جلسات پیشین از سوی متولیان برگزار شد.

در این جلسه مهدیزاده تاکید کرد: وزارت نیرو و شرکت توانیر بر اساس برنامه‌ها و اهداف معین ، تمامی امکانات ممکن در بخش‌های تولید، انتقال و توزیع برق به منظور گذر از پیک مصرف تابستانه در سال جاری به کار خواهد گرفت و از این رو تعطیلی برای ما و کل مجموعه وجود نخواهد داشت و باید با آمادگی کامل پای کار باشیم.

وی تاکیدکرد: برنامه‌های کاهش مصرف مشترکان عمدتا تشویق محور هستند یعنی در قبال کاهش مصرف پاداش در نظر گرفته شده که به مشترکان به خصوص مشترکان خانگی که امسال ۱۰ برابر شده‌اند، تعلق خواهد گرفت.

همچنین در این جلسه معاونین و مدیران حاضر در جلسه به ارائه عملکرد حوزه کاری خود برای پیک سایی و همچنین برنامه های پیش رو پرداختند .