اضافه شدن ۴ نقطه جدید به منطقه آزاد انزلی
اضافه شدن ۴ نقطه جدید به منطقه آزاد انزلی
خزر: نماینده مردم صومعه سرا در مجلس، گفت: پس از رفع ایرادات شورای نگهبان با الحاق ۲ هزار هکتار به اراضی منطقه آزاد انزلی، فرودگاه رشت، شهر صنعتی رشت، منطقه خمیران انزلی و شهرک صنعتی ضیابر صومعه سرا به این منطقه افزوده می‌شود.

به گزارش خزرآنلاین، سیدکاظم دلخوش اباتری نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی  در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان در خصوص توسعه منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی، گفت: موضوع توسعه منطقه آزاد انزلی از حدود یک سال گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفته بود و شورای نگهبان ایراداتی را در این خصوص مطرح کرده بود.

دلخوش اباتری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با الحاق ۲ هزار هکتار به اراضی منطقه آزاد انزلی، فرودگاه رشت، شهر صنعتی رشت، منطقه خمیران انزلی و شهرک صنعتی ضیابر صومعه سرا به این منطقه افزوده می‌شود، ادامه داد: شورای نگهبان خواستار نقشه منطقه آزاد انزلی شده بود که دولت آن را تهیه کرد، بر اساس ایرادات شورای نگهبان مناطقی که با مسائل زیست محیطی و تغییر کاربری اراضی مغایرت داشت از محدوده منطقه آزاد انزلی کاهش داده شد و مناطق جدید اضافه شد.

نماینده مردم صومعه سرا با تاکید بر اینکه اشکالات شورای نگهبان در خصوص توسعه منطقه آزاد انزلی برطرف و در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده است، عنوان کرد: مصوبه به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت و سپس به دولت ارسال می‌شود.