در زمان خرید گوشت حتما از دستکش استفاده کنید
در زمان خرید گوشت حتما از دستکش استفاده کنید
خزر: تاکنون سه مورد مشکوک تحت مراقبت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی بهبهان هستند که خوشبختانه وضعیت عمومی این عزیزان مساعد است. 

به گزارش خزرآنلاین، تاکنون سه مورد مشکوک تحت مراقبت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی بهبهان هستند که خوشبختانه وضعیت عمومی این عزیزان مساعد است. 

از این سه نفر، یک نفر از استان همجوار برای مراقبت بیشتر به بیمارستان معین بهبهان انتقال داده شده است و دو مورد دیگر نیز در زمان غربالگری افراد مرتبط با اولین بیمار مبتلا به تب خونریزی دهنده کریمه کنگو، مشکوک اعلام شده و در اتاق ایزوله تحت نظر و درمان قرار گرفته‌اند.

مردم در زمان خرید گوشت حتما از دستکش استفاده کنند و گوشت خریداری شده را حداقل ۴۸ تا ۷۲ ساعت در دمای بین ۰ الی ۴ درجه سانتی گراد نگهداری و همچنین از پخته شدن کامل گوشت قرمز با دمایی بالاتر از دمای ۵۷ درجه سانتیگراد اطمینان کسب کنند.