خسرو آرنگ سرپرست اداره کل دفتر امور شهری استانداری گیلان شد
خسرو آرنگ سرپرست اداره کل دفتر امور شهری استانداری گیلان شد
خزر: طی حکمی، خسرو آرنگ سرپرست اداره کل دفتر شهری استانداری گیلان شد.

به گزارش خزرآنلاین، طی حکمی، خسرو آرنگ سرپرست اداره کل دفتر شهری استانداری گیلان شد.

تا پیش از این مسعود کاظمی مدیرکل دفتر امور شهری استانداری گیلان بود که چندی پیش به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی لستانداری گیلان منصوب شد.