جلسه معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان با رئیس گروه ارزشیابی و اعتبار بخشی موسسات درمانی، پاراکلینیکی و بیمارستانی وزارت بهداشت
جلسه معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان با رئیس گروه ارزشیابی و اعتبار بخشی موسسات درمانی، پاراکلینیکی و بیمارستانی وزارت بهداشت
خزر: جلسه معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان با رئیس گروه ارزشیابی و اعتبار بخشی موسسات درمانی، پاراکلینیکی و بیمارستانی وزارت بهداشت در دفتر معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد.
به گزارش خزرآنلاین،  جلسه‌ای با حضور دکتر حیدر علی بالو معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان با دکتر جواد ملبوبی رئیس گروه ارزشیابی و اعتبار بخشی موسسات درمانی، پاراکلینیکی و بیمارستانی وزارت بهداشت در دفتر معاونت درمان دانشگاه برگزار شد.
 
در این جلسه دکتر بالو در مورد چالش‌های حوزه اعتبار بخشی بیمارستان‌ها و مراکز جراحی محدود استان و نحوه ارائه خدمات درمانی و راهکارهای مربوطه پرداخت و در این خصوص بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
 
گفتنی است در ادامه جلسه رئیس گروه ارزشیابی و اعتبار بخشی موسسات درمانی، پاراکلینیکی و بیمارستانی وزارت بهداشت به همراه مسئول واحد اعتباربخشی دانشگاه از دو بیمارستان غدیر سیاهکل و توتونکاران بازدید میدانی بعمل آوردند.