طیبه بینا و راز سال ها ماندگاری در مناصب مدیریتی شهرداری رشت
طیبه بینا و راز سال ها ماندگاری در مناصب مدیریتی شهرداری رشت
خزر: این فرد طیبه بینا است. وی مدت هاست که در زمره مدیران تراز اول شهرداری رشت، مناصب حساسی را بر عهده دارد. از سرپرستی و مدیریت مناطق شهرداری گرفته تا مدیریت محیط زیست و ستاد توسعه پایدار شهرداری رشت.

به گزارش خزرآنلاین، این فرد طیبه بینا است. وی مدت هاست که در زمره مدیران تراز اول شهرداری رشت، مناصب حساسی را بر عهده دارد. از سرپرستی و مدیریت مناطق شهرداری گرفته تا مدیریت محیط زیست و ستاد توسعه پایدار شهرداری رشت

پس از برکناری حاج محمدی و انتصاب عطایی به عنوان سرپرست شهرداری رشت، طیبه بینا که پیش از این در راس شهرداری منطقه سه قرار داشت، در انتصابی قابل تامل و با حفظ سمت به عنوان سرپرست منطقه دو شهرداری رشت هم منصوب شد اگرچه پس از روی کار آمدن احمدی بر راس شهرداری رشت، بینا از شهرداری منطقه دو کنار رفت اما تصدی اش بر شهرداری منطقه ۳ همچنان ادامه دارد. 

راز این موفقیت و ماندگاری در چیست؟ همین حالا اگر نگاهی به آخرین اخبار پورتال شهرداری منطقه ۳ رشت که تحت تصدی بینا است، بیندازیم، حداقل در ظاهر امر، جز چند خبر قدیمی و مربوط به بیش از ۲۰ روز پیش که آن هم نشان از فعالیت های روزمره و روتین شهرداری منطقه دارد، مورد چشمگیر خاصی بچشم نمیخورد. 

حالا که شهردار رشت با کسب رای اعتماد اکثریت اعضای شورای ششم، مجددا بر کرسی ارزشمند شهرداری عریض و طویل رشت تکیه زده، انتظار تغییر و تحول به نفع شهروندان و در راستای ارائه خدمات بهتر به آنان، اصلا انتظاری دور از دسترس نیست.

باید منتظر ماند و دید احمدی چه تغییری را در روزهای آتی در سیاست های شهرداری رشت رقم خواهد زد. ایا در بر همین پاشنه خوهد چرخید یا کشتیبان را سیاستی دگر خواهد آمد؟