تکلیف خود را با شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی گیلان مشخص کنید!
تکلیف خود را با شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی گیلان مشخص کنید!
خزر: عدم حضور آقاجانی شاید ناشی از همین دوگانگی باشد. تضادی که از یک سو او را به علت زادگاه تقریبا مشترک با استاندار گیلان و ارتقا چشمگیر در دولت سیزدهم و تصدی بر کرسی مدیرکلی، مرتبط با استاندار گیلان می نماید و از سوی دیگر، تصدی اش بر جایگاه سخنگویی شورای ائتلاف او را به جمع منتقدان عباسی سوق می دهد.

به گزارش خزرآنلاین، شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی گیلان این روزها به یکی از مهمترین منتقدان عملکرد استاندار گیلان تبدیل شده است. بیانیه اخیر این شورا در انتقاد به رویکرد مدیریتی استان نشان داد عزم این شورا برای تغییر شرایط فعلی جزم است.

 ریاست این شورا در حال حاضر بر عهده نظرعلی علیزاده است. علیزاده یکی از سه ضلع انتخابات مجلس پیشین از حوزه رودسر بود که در رقابتی تنگاتنگ با حجت الاسلام صفری و اسدالله عباسی، جایگاهی بهتر از رتبه سوم بدست نیاورد. برای رقبای اصلی او البته سرنوشت دیگری رقم خورد و صفری با کسب اکثریت آرا راهی مجلس شد و عباسی هم بر کرسی استانداری گیلان تکیه زد.

 اگرچه این به موضوع به تنهایی برای اینکه ریشه انتقادات امروز را در رقابت دیروز جستجو کنیم، کافی نیست اما حضور برخی مدیران منصوب شده در دولت فعلی، آن هم در جمع شورایی که مهمترین منتقد استاندار گیلان محسوب می شود، از نکات قابل تامل است. 

 یکی از این مدیران، سیاوش آقاجانی مدیرکل فعلی کار و رفاه اجتماعی گیلان است که خبر انتصابش به عنوان سخنگوی شورای ائتلاف نیروهای انقلابی گیلان هنوز هم در آرشیو رسانه ها موجود است. از آن جاییکه هنوز خبری در خصوص انتصاب سخنگوی جدید این شورا منتشر نشده، به نظر می رسد آقاجانی همچنان سخنگویی این شورا را به عنوان مهمترین تشکل سیاسی منتقد استاندار گیلان بر عهده دارد گ، اگرچه گفته می شود در نشست اخیر این شورا حاضر نبوده است.

 عدم حضور آقاجانی شاید ناشی از همین دوگانگی باشد. تضادی که از یک سو او را به علت زادگاه تقریبا مشترک با استاندار گیلان و ارتقا چشمگیر در دولت سیزدهم و تصدی بر کرسی مدیرکلی، مرتبط با استاندار گیلان می نماید و از سوی دیگر، تصدی اش بر جایگاه سخنگویی شورای ائتلاف او را به جمع منتقدان عباسی سوق می دهد. 

 هر چه که هست، اگر در بر همین پاشنه بچرخد، ممکن است آقاجانی به زودی ناگزیر به انتخاب یکی از این دو شود. یا در همانگی با ریاست شورای ائتلاف، لب به انتقاد از استاندار گیلان بگشاید و یا عدم حضور در جلسات شورای ائتلاف را ادامه داده و اصطلاحا پا را از این شورا پس بکشد. 

 هر اندازه که انتقادات شورای ائتلاف از عملکرد استاندار گیلان بیشتر شود، حرکت در خط وسط برای آقاجانی و برخی دیگر از مدیران فعلی استانداری که شرایطی تقریبا مشابه با او دارند، مشکل تر خواهد شد. به خصوص که شنیده می شود اقدام بعدی شورای ائتلاف در ادامه انتقادات از روند مدیریتی استان، تلاش برای برگزاری اعتراضی در ابعاد گسترده تر و با هدف جلب توجه وزیر کشور و حتی رییس جمهور است.