تخریب سازه های غیرمجاز؛ موضوعی که به جایگاه مدیرکلی گره خورده است!
تخریب سازه های غیرمجاز؛ موضوعی که به جایگاه مدیرکلی گره خورده است!
خزر: شنیده ها از یک اداره کل مرتبط با حوزه راه در یکی از استان ها، حکایت از دورخیز یک چهره نام آشنا برای تصدی بر کرسی مدیرکلی دارد.

به گزارش خزرآنلاین، شنیده ها از یک اداره کل مرتبط با حوزه راه در یکی از استان ها، حکایت از دورخیز یک چهره نام آشنا برای تصدی بر کرسی مدیرکلی دارد.

 گویا این فرد به دلیل نزدیکی با سازنده برخی ابنیه غیرمجاز با کاربری مرغداری و با هدف ممانعت از تخریب این سازه ها، به دنبال تصدی بر کرسی مدیرکلی این استان است.

 این در حالی است که تلاش ها برای جلوگیری از تخریب این سازه ها از طریق طولانی نمودن روند بروکراسی اداری، از مدتی قبل و توسط یکی از معاونین فعلی این اداره کل آغاز شده است. 

 گفتنی است این فرد در ایام انتخاب از حامیان مالی یکی از نمایندگان فعلی بوده و این روزها از سوی همان نماینده برای تصدی بر کرسی مدیرکلی تعرفه شده است!