به مناسبت ۲۶ مرداد ماه سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی صورت گرفت
به مناسبت ۲۶ مرداد ماه سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی صورت گرفت
خزر: به مناسبت 26 مرداد ماه سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی از آقای جاوید ماهپور آزاده دفاع مقدس و کارمند بازنشسته شهرداری سیاهکل تجلیل بعمل آمد .

به گزارش خزرآنلاین، به مناسبت ۲۶ مرداد ماه سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی از آقای جاوید ماهپور آزاده دفاع مقدس و کارمند بازنشسته شهرداری سیاهکل تجلیل بعمل آمد .

آقای ماهپور سابقه بیش از ۴ سال اسارت را در کارنامه دارد .

 

به مناسبت 26 مرداد ماه سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی صورت گرفت

به مناسبت 26 مرداد ماه سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی صورت گرفت

به مناسبت 26 مرداد ماه سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی صورت گرفت

به مناسبت 26 مرداد ماه سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی صورت گرفت

به مناسبت 26 مرداد ماه سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی صورت گرفت

به مناسبت 26 مرداد ماه سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی صورت گرفت

به مناسبت 26 مرداد ماه سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی صورت گرفت

به مناسبت 26 مرداد ماه سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی صورت گرفت

به مناسبت 26 مرداد ماه سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی صورت گرفت

به مناسبت 26 مرداد ماه سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی صورت گرفت

به مناسبت 26 مرداد ماه سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی صورت گرفت