به مناسبت هفته دولت؛ افتتاح پروژه های شهرداری رضوانشهر+تصاویر
به مناسبت هفته دولت؛ افتتاح پروژه های شهرداری رضوانشهر+تصاویر
خزر: آئین افتتاح پروژه های شهرداری رضوانشهر به ارزش 200 میلیارد ریال با حضور معاون سیاسی امنیتی استان گیلان، امام جمعه، اعضای شورای شهر، فرماندار و شهردار رضوانشهر برگزار شد.

به مناسبت هفته دولت؛ افتتاح پروژه های شهرداری رضوانشهر+تصاویر به مناسبت هفته دولت؛ افتتاح پروژه های شهرداری رضوانشهر+تصاویر به مناسبت هفته دولت؛ افتتاح پروژه های شهرداری رضوانشهر+تصاویر به مناسبت هفته دولت؛ افتتاح پروژه های شهرداری رضوانشهر+تصاویر به مناسبت هفته دولت؛ افتتاح پروژه های شهرداری رضوانشهر+تصاویر به مناسبت هفته دولت؛ افتتاح پروژه های شهرداری رضوانشهر+تصاویر به مناسبت هفته دولت؛ افتتاح پروژه های شهرداری رضوانشهر+تصاویر به مناسبت هفته دولت؛ افتتاح پروژه های شهرداری رضوانشهر+تصاویر به مناسبت هفته دولت؛ افتتاح پروژه های شهرداری رضوانشهر+تصاویر به مناسبت هفته دولت؛ افتتاح پروژه های شهرداری رضوانشهر+تصاویر به مناسبت هفته دولت؛ افتتاح پروژه های شهرداری رضوانشهر+تصاویر به مناسبت هفته دولت؛ افتتاح پروژه های شهرداری رضوانشهر+تصاویر به مناسبت هفته دولت؛ افتتاح پروژه های شهرداری رضوانشهر+تصاویر به مناسبت هفته دولت؛ افتتاح پروژه های شهرداری رضوانشهر+تصاویر به مناسبت هفته دولت؛ افتتاح پروژه های شهرداری رضوانشهر+تصاویر به مناسبت هفته دولت؛ افتتاح پروژه های شهرداری رضوانشهر+تصاویر به مناسبت هفته دولت؛ افتتاح پروژه های شهرداری رضوانشهر+تصاویر به مناسبت هفته دولت؛ افتتاح پروژه های شهرداری رضوانشهر+تصاویر به مناسبت هفته دولت؛ افتتاح پروژه های شهرداری رضوانشهر+تصاویر