به تنگ آمدن مردم در صف طولانی نانوایی ها؛ مدیرکل جهاد کشاورزی در حال ارائه آمار!
به تنگ آمدن مردم در صف طولانی نانوایی ها؛ مدیرکل جهاد کشاورزی در حال ارائه آمار!
خزر: اوایل مرداد ماه بود که رییس کل دادگستری استان گیلان طی نشستی که در خصوص مشکلات آرد و نان در استان گیلان برگزار شده بود، با اشاره به تعطیلی برخی نانوایی‌ها و طولانی بودن صف‌های نانوایی استان، عدم نظارت در حوزه توزیع و حمل و نقل آرد را از موجبات نارضایتی مردم دانست.

به گزارش خزرآنلاین،  اوایل مرداد ماه بود که رییس کل دادگستری استان گیلان طی نشستی که در خصوص مشکلات آرد و نان در استان گیلان برگزار شده بود، با اشاره به تعطیلی برخی نانوایی‌ها و طولانی بودن صف‌های نانوایی استان، عدم نظارت در حوزه توزیع و حمل و نقل آرد را از موجبات نارضایتی مردم دانست. 

 رئیس شورای قضایی استان همچنین به جهاد کشاورزی گیلان یک هفته فرصت داد تا برنامه نظارتی خود را جهت برون رفت از این معضل به دستگاه قضایی ارائه داده و مولفه ها و شیوه های نظارت را نیز بدون ایجاد بار امنیتی و فشار اقتصادی مضاعف برای مردم مشخص کند. 

 با این حال و علیرغم تاکیدات رییس کل دادگستری گیلان، مشاهدات عینی و پیام های مردمی همچنان حکایت از صف های طویل در مقابل نانوایی ها در اکثر ساعات دارد. این در حالی است که جهاد کشاورزی گیلان با ارائه آمارهایی که مستنداتش منتشر نشده، بر افزایش سطح بازرسی از نانوایی ها خبر می دهد. آمارهایی که به فرض صحت هم نکات قابل تاملی در آن به چشم می خورد. 

به عنوان مثال، آمار اخیر ارائه شده توسط مدیرکل جهادکشاورزی گیلان حکایت از ۸۵۶ مورد بازرسی از نانوایی ها در ۲ روز تاسوعا و عاشورای حسینی دارد که از بین بیش از ۲۵۰ نانوایی متخلف شناخته شده اند! به عبارت دیگر نزدیک به یک سوم از نانوایی های مورد بازرسی، تخلف داشته و به تعزیرات حکومتی معرفی شده اند. موضوعی که نشان می دهد یا نظارت ها چندان سفت و سخت نبوده یا مجازات ها به اندازه کافی بازدارنده نیست. 

 هر چه که هست، وضعیت گیلان در تامین و توزیع آرد نانوایی ها، خوب بوده و به نظر می رسد ریشه اصلی شلوغی نانوایی ها را باید در موارد دیگری از جمله میزان و نحوه نظارت ها جستجو کرد. به خصوص که به یاد داشته باشیم اختلاف قیمت بسیار زیاد بین آرد یارانه ای و آرد آزاد، موضوعی وسوسه برانگیز برای سودجویان و عاملی برای تشدید نظارت های مستمر است. نظارت هایی که باید از پوسته آمار درآمده و به نتیجه ملموسی همچون کاهش صف عریض و طویل نانوایی ها ختم شود. 

 در پایان، به نظر می رسد حل معضل این روزهای نانوایی های گیلان نیازمند تغییر در رویکرد مدیریتی جهادکشاورزی گیلان و ورود قاطعانه دستگاه قضا و برخورد با ترک فعل کنندگان احتمالی است. دو عاملی که می تواند مانع از اتلاف وقت مردم در پشت صف های طولانی نانوایی هایی باشد که بعضا به تعطیلی های خودسرانه عادت کرده اند!