برگزاری اولین تور عکاسی «بندر تا بندر»
برگزاری اولین تور عکاسی «بندر تا بندر»
خزر: برگزاری اولین تور عکاسی «بندر تا بندر» در تاریخ ۱۹ تیر ۱۴۰۱ به همراه رونمایی از پوستر فیلم مستند تاریخ شفاهی بندر کیاشهر.