برای انتخاب شهردار فراخوان اعلام خواهیم کرد | چند گزینه برای تصدی بر شهرداری رشت مطرح هستند
برای انتخاب شهردار فراخوان اعلام خواهیم کرد | چند گزینه برای تصدی بر شهرداری رشت مطرح هستند

به گزارش خزرآنلاین، محمدحسین واثق کارگرنیا در گفتگو با خبرنگار خزرآنلاین با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی اعضای شورا انتخاب شهردار در اولین فرصت است، گفت: تمام توان اعضای شورا اینست که در کوتاه ترین زمان، شهرداری را که در شان شهر رشت بوده و توانمندی لازم داشته باشد، انتخاب کنیم. وی افزود: با […]

به گزارش خزرآنلاین، محمدحسین واثق کارگرنیا در گفتگو با خبرنگار خزرآنلاین با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی اعضای شورا انتخاب شهردار در اولین فرصت است، گفت: تمام توان اعضای شورا اینست که در کوتاه ترین زمان، شهرداری را که در شان شهر رشت بوده و توانمندی لازم داشته باشد، انتخاب کنیم.

وی افزود: با استفاده از تجربیات پیشین سعی داریم که در همین دوره اول سرپرستی که حدود سه ماه است، شهردار بعدی رشت را انتخاب کنیم ضمن آنکه هم اکنون چند گزینه از سوی بعضی از همکاران مطرح گردیده ولی هنوز فراخوانی اعلام نکرده ایم.

کارگرنیا با بیان اینکه در آینده فراخوانی در خصوص انتخاب شهردار رشت و به منظور طرح گزینه های دارای شرایط اعلام خواهد شد، تصریح کرد: مطمئنا انتخاب یک گزینه بومی به عنوان شهردار رشت میتواند محسناتی داشته باشه اما اگر در گزینه بومی نتوانیم ویژگی های لازم را پیدا کنیم، بر روی گزینه های غیربومی هم فکر خواهیم کرد.

رییس شورای شهر رشت در پایان گفت: سعی میکنیم در بحث انتخاب شهردار حتما نظر نخبگان و بزرگان شهر را هم در نظر بگیریم. کسانی که دارای سابقه کار، به خصوص در حوزه امور شهری بوده و از تجربه و سوابق لازم در این مورد برخوردار هستند.