بازدید شهردار و شورای شهر از عملیات عمرانی کوی کلانتری سیاهکل
بازدید شهردار و شورای شهر از عملیات عمرانی کوی کلانتری سیاهکل
خزر: کوی کلانتری به همت شهرداری سیاهکل طی روزهای آتی آسفالت خواهد شد .