بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر لاهیجان از محله پمپ بنزین
بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر لاهیجان از محله پمپ بنزین
خزر: بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر لاهیجان از محله پمپ بنزین.