بازدید استاندار گیلان از سد سفید رود
بازدید استاندار گیلان از سد سفید رود
خزر: استاندار گیلان از سد سفید رود بازدید و سپس در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و عملیات پاسخ به بحران گیلان با حضور نمایندگانی از وزارت نیرو و جهاد کشاورزی و اعضای شورای حفاظت از منابع آب استان شرکت نمود .