اهدای یک دستگاه اره استرانوم جراحی قلب، به مرکز آموزشی و درمانی حشمت
اهدای یک دستگاه اره استرانوم جراحی قلب، به مرکز آموزشی و درمانی حشمت
خزر: به همت یکی از خیرین سلامت، یک دستگاه اره استرانوم جراحی قلب به مرکز آموزشی و درمانی حشمت رشت اهدا شد.

به گزارش خزرآنلاین، به همت مسعود  فیض سید آبادی- خیر سلامت،  یک دستگاه اره استرانوم جراحی قلب به مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال خریداری و به مرکز آموزشی و درمانی حشمت رشت، اهدا شد.

گفتنی است؛ اره استرنوم یک اره تیغ استیل است که جهت برش استخوان استرنوم مورد استفاده قرار می گیرد. این اره در جراحی های قلب باز بیشتر مورد کاربرد است و یکی از ابزارهای اصلی این جراحی به حساب می آید. با افزایش تعداد این دستگاه امکان انجام اعمال جراحی مرتبط به طور همزمان، افزایش می یابد.