اهتمام شهرداری رشت جهت رفع موانع سرمایه‌گذاری
اهتمام شهرداری رشت جهت رفع موانع سرمایه‌گذاری
خزر: سید مجتبی خدمت بین دانا سرپرست شهرداری رشت با حضور سید حسین رضویان عضو شورای اسلامی شهر رشت و نماینده شورا در سازمان سرمایه گذاری، معاونین و مدیران مربوطه طی جلسه‌ای با سرمایه‌گذار کلبه چوبی، ضمن استماع آخرین وضعیت و اقدامات انجام شده و گزارشات حاصله از پروژه، دستورات لازم به جهت رفع موانع سرمایه‌گذاری را صادر نمود.
اهتمام شهرداری رشت جهت رفع موانع سرمایه‌گذاری 
اهتمام شهرداری رشت جهت رفع موانع سرمایه‌گذاری 
اهتمام شهرداری رشت جهت رفع موانع سرمایه‌گذاری 
اهتمام شهرداری رشت جهت رفع موانع سرمایه‌گذاری 
اهتمام شهرداری رشت جهت رفع موانع سرمایه‌گذاری 
اهتمام شهرداری رشت جهت رفع موانع سرمایه‌گذاری