امید آقاجانپور سرپرست سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شد
امید آقاجانپور سرپرست سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شد
خزر: امید آقاجانپور با ابلاغ سید امیرحسین علوی به عنوان سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی منصوب شد.

به گزارش خزرآنلاین، امید آقاجانپور با ابلاغ سید امیرحسین علوی به عنوان سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی منصوب شد.

مراسم معارفه وی نیز با حضور محمدباقر بشردانش معاون خدمات شهری شهردار رشت برگزار شد.

 امید آقاجانپور با ابلاغ سید امیرحسین علوی به عنوان سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی منصوب شد.

مراسم معارفه وی نیز با حضور محمدباقر بشردانش معاون خدمات شهری شهردار رشت برگزار شد.