امضای تفاهم نامه باسازمان همیاری شهرداریها
امضای تفاهم نامه باسازمان همیاری شهرداریها
خزر: تفاهم نامه ای فی مابین شهرداری سیاهکل و سازمان همیاری شهرداریها در راستای خدمات بهتر به شهروندان عزیز سیاهکلی امضا شد.

به گزارش خزرآنلاین، تفاهم نامه ای فی مابین شهرداری سیاهکل و سازمان همیاری شهرداریها در راستای خدمات بهتر به شهروندان عزیز سیاهکلی امضا شد.

این تفاهم نامه درراستای طراحی و انجام پروژه های عمرانی ، مبلمان شهری ، بازیافت زباله ، ارتقای سیستم مالی ، دوره های آموزشی و … می باشد .

امضای تفاهم نامه باسازمان همیاری شهرداریها

امضای تفاهم نامه باسازمان همیاری شهرداریها