اعضای کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر رشت برای دومین سال انتخاب شدند/رضا عاشری از ورود به کمیسیون ماده ۱۰۰ جا ماند!  
اعضای کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر رشت برای دومین سال انتخاب شدند/رضا عاشری از ورود به کمیسیون ماده ۱۰۰ جا ماند!  
خزر: اعضای کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی شهر رشت برای دومین سال به شرح ذیل انتخاب شدند

به گزارش خزرآنلاین، اعضای کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی شهر رشت برای دومین سال به شرح ذیل انتخاب شدند.

کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای رشت: علیرضا تاج‌شهرستانی، مجید عزیزی، حسن کریمی‌کرنق، مهدی نوری‌هریس، سید حسین رضویان. 

کمیسیون برنامه‌وبودجه و حقوقی: سید شمس شفیعی، علیرضا تاج‌شهرستانی، هادی رمضانی ،مجید عزیزی و حسن کریمی‌کرنق.

کمیسیون عمران: سید حسین رضویان، رضا عاشری، مسعود عباس‌نژاد، مهدی نوری‌هریس و محمدحسین واثق کارگرنیا.

کمیسیون فرهنگی اجتماعی: علیرضا تاج‌شهرستانی، نادر حسینی، سید شمس شفیعی، هادی رمضانی و حسن کریمی‌کرنق.

کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک: نادر حسینی، سید شمس شفیعی، رضا عاشری، مسعود عباس نژاد و مهدی نوری‌هریس.

کمیسیون توسعه پایدار: هادی رمضانی، نادر حسینی، سید حسین رضویان، مسعود عباس‌نژاد و محمدحسین واثق کارگرنیا.

کمیسیون بدوی نظام وظیفه: مجید عزیزی به عنوان عضو اصلی و نادر حسینی به عنوان عضو علی‌البدل‌.

عضو ناظر در سازمان حمل و نقل و بار شهرداری رشت: مسعود عباس‌نژاد.

عضو ناظر شورا در سازمان فناوری اطلاعات شهرداری رشت: مجید عزیزی.

عضو ناظر شورا در سازمان آرامستان شهرداری: محمدحسین واثق کارگرنیا.

عضو ناظر شورا در سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری رشت: نادر حسینی.

عضو ناظر بر عملکرد سازمان پسماند شهرداری رشت: سید شمس شفیعی.

عضو ناظر در سازمان سرمایه گذاری شهرداری رشت: سید حسین رضویان.

عضو ناظر بر عملکرد سازمان آتش نشانی شهرداری رشت: هادی رمضانی.

عضو ناظر شورا در سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رشت: حسن کریمی کرنق.

عضو ناظر شورا بر عملکرد سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری رشت: مهدی نوری هریس.

عضو ناظر بر عملکرد سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت: علیرضا تاج‌شهرستانی.

رئیس شورای شهر رشت همچون سال گذشته، برای عضویت اعضای شورا در کمیسیون ماده صد از اعضا نظر سنجی کرد که در این راستا سید شمس شفیعی، مهدی نوری‌هریس، رضا عاشری، مسعود عباس‌نژاد، حسن کریمی‌کرنق، علیرضا تاج‌شهرستانی و هادی رمضانی اعلام کاندیداتوری کردند و در نهایت با رای موافق اعضای شورا، مسعود عباس‌نژاد، سید شمس شفیعی، حسن کریمی، علیرضا تاج شهرستانی و مهدی نوری هریس برای عضویت در کمیسیون ماده صد شهرداری رشت انتخاب شدند.

کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری رشت: نادر حسینی و سید حسین رضویان.

کمیسیون بند بیست:حسن کریمی‌کرنق، مهدی نوری‌هریس و مسعود عباس‌نژاد.

در کمیسیون ماده هفت: سید حسین رضویان.

کمیسیون نوسازی و عمران شهری: مهدی نوری هریس

کمیته انضباطی سازمان حمل و نقل و بار مسافر شهرداری رشت: مسعود عباس نژاد.

بخش نظارت بر درآمد و هزینه: سید شمس شفیعی.

نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های شهرداری: نادر حسینی.

نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا: مجید عزیزی.

نظارت بر حسن اجرای طرح های مصوب در شهرداری و سازمان‌های تابعه: هادی رمضانی.

هیات حل اختلافات ناشی از معاملات موضوع ماده ۳۸: مهدی نوری‌هریس.

نماینده شورا در کمیته تبدیل بدهی و تهاتر: سید حسین رضویان.

کارگروه ستاد بحران شهرداری رشت: هادی رمضانی.

نماینده شورا در امور تقویم املاک ماده ۶۴: رضا عاشری.

ناظر در ستاد توسعه گردشگری: مجید عزیزی.