اطلاع از آخرین وضعیت انتخاب شهردار رشت در گفتگو با رییس شورا + جزییات
اطلاع از آخرین وضعیت انتخاب شهردار رشت در گفتگو با رییس شورا + جزییات
خزر: چندی پیش بود که فراخوان رسمی شورای شهر رشت برای شناسایی داوطلبان تصدی بر کرسی شهرداری صادر شد. فراخوانی که در آن به داوطلبان فرصت داده شد تا هشتم شهریور رزومه و برنامه پیشنهادی خود را جهت تصدی بر کرسی شهرداری به دبیرخانه شورا تحویل یا به پست الکترونیک شورا ارسال نمایند.

به گزارش خزرآنلاین، چندی پیش بود که فراخوان رسمی شورای شهر رشت برای شناسایی داوطلبان تصدی بر کرسی شهرداری صادر شد. فراخوانی که در آن به داوطلبان فرصت داده شد تا هشتم شهریور رزومه و برنامه پیشنهادی خود را جهت تصدی بر کرسی شهرداری به دبیرخانه شورا تحویل یا به پست الکترونیک شورا ارسال نمایند.

 در همین راستا، رییس شورای شهر رشت در گفتگو با خبرنگار خزرآنلاین و با بیان اینکه تا کنون پنج یا شش نفری رزومه و برنامه های خود را ارائه داده اند، گفت: رزومه و برنامه های ارسالی تا پایان مهلت مقرر جمع آوری شده و سپس مورد ارزیابی قرار میگیرد.

 وی داشتن حداقل ۹ سال سابقه مدیریت میانی را یک فاکتور بسیار مهم و تاثیرگذار در فرآیند صدور حکم برای شهردار منتخب دانسته و افزود: مدارک ارسالی به دقت جمع آوری و مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 کارگرنیا انتخاب شهردار بعدی رشت را صرفا محدود به افرادی که رزومه و برنامه های خود را در مهلت مقرر در این فراخوان ارسال کرده اند، ندانست و گفت: اگر در طول مسیر انتخاب شهردار رشت، افراد توانمندی مورد شناسایی قرار گرفته یا اعضای محترم شورا فردی را معرفی کنند یا کسانی که در این حوزه صاحب نظرند، افراد باتجربه ای را تعرفه نمایند، مطمئنا این گزینه های جدید هم به لیست اضافه شده و مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در نهایت یک نفر با نظر اکثریت شورا به عنوان شهردار رشت انتخاب خواهد شد.

 وی در پاسخ به سوالی مبنی بر ارایه برنامه توسط یکی از شهرداران اسبق هم گفت: نه ایشان و نه افراد مرتبط با ایشان تا کنون صحبتی با بنده در مورد تصدی وی بر شهرداری رشت نداشته و تا کنون هم هیچگونه برنامه ای از سوی ایشان واصل نگردیده است.