از توصیه به فرزند و وعده دادن سکه تا تاکید بر جایگاه نظارتی مردم و لزوم مَحرم دانستن آنان!
از توصیه به فرزند و وعده دادن سکه تا تاکید بر جایگاه نظارتی مردم و لزوم مَحرم دانستن آنان!
خزر: آیا لاهوتی زمانی که خودش در کرسی نمایندگی مجلس بوده و سهمی به اندازه یک نماینده مجلس از قدرت را داشته، بر اظهارات امروز خود پایبند بوده است؟!

به گزارش خزرآنلاین، مهرداد لاهوتی نماینده سابق لنگرود در مجلس شورای اسلامی اخیرا در اظهاراتی حول محور حاکمیت و با بیان اینکه ما نباید موضوع محرمانه‌ای نسبت به مردم داشته باشیم، گفت: اگر از اول دقت می‌کردیم و مردم را ناظر بر اعمال خود می‌کردیم، شاید این نوع نگاه را از سوی مردم نداشتیم.

این اظهارات امروز لاهوتی در حالی بیان شده که وی دیگر نماینده مجلس نیست و چه بسا اگر همچنان نماینده بود، میزان پایبندی خودش به این اظهارات بهتر قابل ارزیابی بود. با این حال همین اظهارات جدید لاهوتی بر لزوم محرم دانستن مردم و تاکید بر نقش نظارتی آنان بر عملکرد مسئولین و حاکمیت، بهانه ای است که به بازخوانی اظهارات و واکنش های وی در زمان انتخاب فرزندش به عنوان شهردار چاف و چمخاله پرداخته و آن را با اظهارات امروزش مقایسه کنیم. به خصوص آن که انتخاب فرزند لاهوتی (کمیل لاهوتی) به عنوان شهردار چاف و چمخاله زمانی رخ داد که لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی بود و فرزندش هم به عنوان شهردار شهری انتخاب شد که از قضا از شهرهای حوزه انتخابیه پدرش بود.

البته مهرداد لاهوتی همان زمان در گفتگو با رسانه ها گفت که شورای شهر، فرزندش را در گزینه‌ها آورده و این حق شورای شهر است که روی گزینه ها کار کند. وی همچنین گفته بود که بالاخره ایشان آدم با استعدادی است و حالا چون پسر من است که نباید برود خانه بنشیند! شورای شهر که دولت نیست، مردم هستند که شهردار را انتخاب می کنند، با وجود این، من توصیه کرده بودم، در گزینه ها هم نباید بیاید. زور که نمی توانم بگویم! شورای شهر ایشان را در گزینه ها آورده است. بنده خودم به ایشان توصیه کردم که این را نپذیرد؛ حتی گفتم اگر آنها هم مصوب کردند، تو نپذیر. حد و اندازه ایشان خیلی بالاتر از این قضایاست! جایی که الان مشغول است کمتر از یک شهرداری تازه تاسیس نیست. به جهت همین شائبه هایی که وجود دارد، من به او توصیه کردم که اگر مصوب هم کردند، نباید بپذیری!

با این حال واکنش های رسانه ای به همین جا ختم نمی شود تا آن جا که مهرداد لاهوتی در پاسخ به یکی از رسانه ها در مورد انتخاب فرزندش به عنوان شهردار چاف و چمخاله می گوید: هر کسی حکمی در زمینه دریافت سمت یا پستی از پسرم به من نشان دهد خودم به آن فرد یک سکه می دهم! البته بعدها هم که دیگر قطعیت انتخاب کمیل لاهوتی به عنوان شهردار شهر چاف و چمخاله مشخص شده و بر همگان عیان می شود، مهرداد لاهوتی در پاسخ به خبرنگاری که این موضوع را از او جویا شده، به اینکه برادر دو شهید و جانباز است و پدرش هم حدود ۳۰ ماه در جبهه ها جنگیده، اشاره می کند و می گوید: این بحث‌ها را رها کنید!! بروید دنبال افراد کله‌گنده!! خبرنگاران باید به‌ دنبال سوژه‌های بزرگ باشند!! شهرداری این شهر کوچک را رها کنید!! بروید دنبال دانه‌درشت‌ها!! به‌عنوان مثال خانواده وزرا و معاونانشان کجا هستند!! ببینید خانواده آقای جهانگیری(معاون وقت رییس جمهور) کجا هستند!!

حالا اما چند سالی از آن وقایع و گوش نکردن کمیل به توصیه پدر و انتخابش به عنوان شهردار چاف و چمخاله و وعده سکه مهرداد و تاکیدش بر استعداد کمیل و توصیه اش به خبرنگاران برای رفتن به دنبال دانه درشت ها و خانواده جهانگیری و … می گذرد و کمیل هم مدتی است که شهردار سیاهکل شده و چه بسا اگر اظهارات امروز مهرداد لاهوتی نبود، بازخوانی قضیه انتخاب کمیل به عنوان شهردار هم نبود! با این حال تاملی بر اظهارات امروز لاهوتی مبنی بر محرم دانستن مردم و تاکید امروز وی بر جایگاه نظارتی مردم بر عملکرد مسئولان و مقایسه آن با اظهارات گذشته اش می تواند راهگشای پاسخ به این سوال باشد که آیا لاهوتی زمانی که خودش در کرسی نمایندگی مجلس بوده و سهمی به اندازه یک نماینده مجلس از قدرت را داشته، بر اظهارات امروز خود پایبند بوده است؟!

میانگین امتیازات ۵ از ۵
۰/۵ (۰ نظر)