از امتیازگیری ویژه در دولت روحانی تا تصدی بر کرسی مدیرکلی راه و شهرسازی در دولت فعلی!
از امتیازگیری ویژه در دولت روحانی تا تصدی بر کرسی مدیرکلی راه و شهرسازی در دولت فعلی!
خزر: باید منتظر ماند و دید آیا روند امتیازگیری ها در دولت فعلی هم به سیاق دولت های پیشین ادامه خواهد پذیرفت یا مدیران ارشد استانی مانع از تصدی چنین فردی بر کرسی حساس مدیرکلی راه و شهرسازی خواهند شد!

 به گزارش خزرآنلاین، شنیده ها حکایت از طرح نام گزینه جدیدی برای تصدی بر راه و شهرسازی استان دارد. 

 این فرد که در دولت پیشین و به لطف آشنایی یکی از بستگان سببی اش با معاون وقت رییس جمهور توانست از مساعدت جناب معاون بهره مند شده و با انصراف از محل کار قبلی، کد استخدامی جدیدی برای خود اخذ نماید، این روزها در تلاش است تا راه را برای حضور خود در راس راه و شهرسازی هموار سازد. 

 گفته می شود وی این روزها با برجسته نمودن سوابق مدیریت میانی خود در دولت احمدی نژاد و با پنهان کردن امتیازات خاص به دست آورده در دولت روحانی، خود را چهره ای نزدیک به جریان اصولگرا معرفی نموده و حتی مصاحبه لازم برای تصدی بر کرسی راه و شهرسازی استان هم از او صورت گرفته است!

 باید منتظر ماند و دید آیا روند امتیازگیری ها در دولت فعلی هم به سیاق دولت های پیشین ادامه خواهد پذیرفت یا مدیران ارشد استانی مانع از تصدی چنین فردی بر کرسی حساس مدیرکلی راه و شهرسازی خواهند شد!