ابقا یا انتخاب؛ شورای ششم رشت در بزنگاه انتخاب شهردار!
ابقا یا انتخاب؛ شورای ششم رشت در بزنگاه انتخاب شهردار!
خزر: نخستین چالش بزرگ پیش روی منتخبان شورای ششم، انتخاب یا ابقای شهردار رشت است. بر طبق قانون، منتخبین شورای ششم می بایست به زودی در این خصوص تصمیم گیری نموده و نخستین و مهمترین اثر و نقش خود را بر سرنوشت شهروندان ایفا کنند.

به گزارش خزرآنلاین، چند روزی بیشتر به پایان عمر پرفراز و نشیب شورای پنجم رشت نمانده است. شورایی که با شعار انتخاب شهردار ۴ ساله بر سر کار آمد اما در ادامه رکورددار انتخاب شهرداران شد. شورایی که اعضایش در ابتدای کار شعار همدلی و همراهی سر دادند و حتی علیرغم وجود برخی اختلاف نظرها، به نصرتی به عنوان نخستین شهردار منتخب خود، رای کامل دادند اما گذشت زمان ثابت کرد این اقدام، تنها نمایشی از همدلی در برابر مردم و اصحاب رسانه بوده است! نمایشی که هنوز هم رئیس فعلی شورا از پذیرش آن سر باز می زند و ادعا می کند بر هم خوردن اتحاد اولیه اعضای شورا، ناشی از فشارهای بیرونی بوده است! 

در هر حال، اختلافات عمیق درون شورایی، تلاش دو عضو شورا برای تصدی بر کرسی شهرداری، درگیری های لفظی و اداره شهر با سرپرست آن هم بیشتر از ۱ سال و … چنان چوب حراجی بر سرمایه اعتماد مردم به شورانشینان زد که سبب شد مفتضحانه ترین شکست در تاریخ انتخابات شوراها به نام شورای پنجم به ثبت برسد به نحوی که از ۱۱ عضو آن، فقط یک نفر بتواند صندلی خود را در شورای ششم حفظ کند. 

قابل تامل آن که شورای منتخب ششم رشت هم به نظر، شروعی مانند شورای پنجم دارد. اعضای منتخب شورا، وعده انتخاب شهردار ۴ ساله می دهند و از وجود هماهنگی و همدلی در بین خود سخن می گویند. ادعایی که با توجه به شرایط روانی و هیجان شورانشینان و عطش آن ها برای خدمت به مردم و ایجاد تحولی ملموس برای شهروندان، قابل پیش بینی است. اما سیگنال هایی که از شورای ششم به بیرون مخابره می شود، ادعای وجود آن همدلی و هماهنگی رویایی را به چالش می کشد. انتخاب رئوسای کمیسیون ها بعضا با ۶ یا ۷ رای شاهدی بر این مدعاست که در شورای منتخب ششم همه چیز آن طور که به نظر می رسد گل و بلبل نیست و حداقل زمینه های بروز اختلافات جدی در آینده وجود دارد به خصوص وقتی که فشار عوامل خارجی بر شورا آغاز شود، این همدلی و هماهنگی به شدت در بوته آزمایش قرار خواهد گرفت. 

با این تفاسیر، نخستین چالش بزرگ پیش روی منتخبان شورای ششم، انتخاب یا ابقای شهردار رشت است. بر طبق قانون، منتخبین شورای ششم می بایست به زودی در این خصوص تصمیم گیری نموده و نخستین و مهمترین اثر و نقش خود را بر سرنوشت شهروندان ایفا کنند. تصمیم مهم اعضای شورا در انتخاب شهردار، نه تنها مستقیما بر سرنوشت صدها پرسنل شهرداری و خانواده آنان تاثیر می گذارد بلکه نظر به جایگاه حساس شهرداری به عنوان یک نهاد خدمت رسان عمومی، به زودی اثرش بر زندگی تک تک رشتوندان هم آشکار خواهد شد.

ابقا یا انتخاب شهردار؟

عزل و انتخاب شهرداران حق قانونی اعضای شوراست و هیچ مصلحت سنجی نمی تواند این حق مبتنی بر قانون را از آنان سلب نماید. نگارنده هم در نظر ندارد اعضای منتخب شورا را توصیه به ابقا یا عزل شهردار فعلی رشت نماید چرا که معتقد است محکمه وجدان اعضای منتخب شورا، بهترین قضاوت را در خصوص عملکرد شهردار فعلی رشت به آنان ارائه خواهد داد. بلکه هدف، تنها اشاره به تبعاتی است که ممکن است تصمیم اعضای منتخب شورا به عنوان امانت داران آرای شهروندان به همراه داشته باشد. بی شک عزل شهردار آن هم تنها به این گناه که منتخب شورای پنجم است، منجر به ورود شهرداری رشت به دوران مدیریت توسط سرپرست و پس از آن هم کشمکش و زورآزمایی عوامل قدرتمند داخلی و بیرونی برای انتخاب شهردار بعدی خواهد بود. حتی پس از انتخاب شهردار بعدی هم، چند ماهی وقت لازم است تا شهردار جدید به شناخت نسبی از اوضاع دست پیدا کرده و روند فعالیت در شهرداری رشت به وضعیت معمول برگردد. 

نکته دیگر آن که عزل شهردار و انتخاب شهردار جدید معمولا در شهرهایی که وزن شورا در آن پایین است، به اهرمی برای ابراز وجود اعضای شورا تبدیل می گردد. اتهامی که خوشبختانه دامن شورای ششم رشت با ترکیبی تقریبا یک دست و هم رده از آن مبراست.

حتی شائبه کاندیداتوری شهردار رشت برای انتخابات مجلس در آینده و استعفای او از ادامه حضور در شهرداری که منجر به عدم تحقق وعده انتخاب شهردار ۴ ساله خواهد شد هم چندان محلی از اعراب ندارد چرا که اولا سابقه کاندیداتوری در انتخابات مجلس دلیل بر قطعیت تکرار آن در آینده نخواهد بود که چنین تصمیم مهمی تابع شرایط مختلفی است که ممکن است هیچوقت تکرار نشود و دوما نمی توان سرنوشت ۴ ساله یک شهر را بر مبنای حدس و گمان و نیت خوانی رقم زد که اگر این طور باشد، شایعه ای مشابه در خصوص برخی از اعضای منتخب شورای ششم هم در فضای مجازی منتشر می شود که انتشاردهندگانش معتقدند حداقل سه عضو منتخب شورای ششم، هوس بهارستان در سر می پرورانند!  

در پایان باید گفت مهمترین وظیفه شورای ششم رشت، اصلاح ذهنیتی است که از موجودیت شورا در نزد مردم رشت و حتی کشور شکل گرفته است. ذهنیتی برخواسته از عملکرد شورا در دوره های قبلی! همان ذهنیتی که متاسفانه کلیت شورای شهر رشت را در این سال ها، شورایی متزلزل و بعضا منفعت طلب دانسته و شهرداران رشت را قربانی اول این تزلزل و منفعت طلبی! 

ابقای شهردار رشت، می تواند گام موثری در رد این فرضیه باشد و نشان دهد شورای ششم متمایز از اسلاف پیشین خود، نسبت به حفظ آرامش در بدنه شهرداری و اصلاح ذهنیت نبود تضمین شغلی برای شهرداران رشت، اهتمام ویژه ای دارد. امید است اعضای شورای ششم با رجوع به وجدان خود و مقایسه آرامش فعلی موجود در بدنه شهرداری با دوران پرحاشیه برخی شهرداران پیشین، نشان دهند کشتی بان را این بار سیاستی دِگر آمده است! 

میانگین امتیازات ۵ از ۵
۰/۵ (۰ نظر)